Qian-Zhong Li 2014 International Biophysics Congress