Xiaotong Zhu 2014 International Biophysics Congress