Jitka Pracharova 2014 International Biophysics Congress