Tianlong Zhang 2014 International Biophysics Congress