Dian-Bing Wang 2014 International Biophysics Congress